Variabeldefinisjon

Boligsparing for ungdom (BSU)

  English
Navn Boligsparing for ungdom (BSU)
Definisjon Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareordning for personer under 34 år. Man kan spare inntil 15 000 kroner hvert år, og totalt 100 000 kroner. Ordningen gir rett til å låne fire ganger sparebeløpet, og gir et årlig skattefradrag på inntil 3 000 kr. Det er en forutsetning at hele innskuddsbeløpet brukes til bolig, enten til kjøp av bolig eller nedbetaling av lån på en bolig man har kjøpt og flyttet inn i etter at man startet sparingen.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Statistikk Finansforetak, balanser. Månedlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Andre bankinnskudd