Variabeldefinisjon

Bankinnskudd med børsavkastning (IMB)

  English
Navn Bankinnskudd med børsavkastning (IMB)
Definisjon Bankinnskudd med børsavkastning (IMB) er et såkalt strukturert eller garantert spareprodukt. Hele eller deler av avkastningen til slike produkter er knyttet til en indeks; ofte en børsnotert aksjekursindeks. Kunden er normalt garantert å få tilbake den nominelle verdien av investeringen og en avkastning knyttet til indeksen hvis denne har en positiv utvikling.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Statistikk Finansforetak, balanser. Månedlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Andre bankinnskudd