Variabeldefinisjon

Bankinnskudd på transaksjonskonti

  English
Navn Bankinnskudd på transaksjonskonti
Definisjon Innskudd på transaksjonskonti omfatter innskudd (i kroner eller valuta) på konti som det kan foretas transaksjoner direkte fra. Dette omfatter konti tilknyttet sjekk, kort, giro, telefon, nettbank og andre betalingsordninger, som det kan foretas betalinger fra uten at det påløper andre kostnader ved betalinger enn vanlige transaksjonsgebyrer.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Statistikk Finansforetak, balanser. Månedlig
Sensitivitet Sensitiv