Variabeldefinisjon

Bankinnskudd uten løpetid

 
Navn Bankinnskudd uten løpetid
Definisjon Bankinnskudd uten løpetid er innskudd der banken ikke krever spesielle betingelser, feks forutgående oppsigelsestid.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Statistikk Finansforetak, balanser. Månedlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Bankinnskudd med løpetid