Variabeldefinisjon

Bankinnskudd med løpetid

  English
Navn Bankinnskudd med løpetid
Definisjon Banknnskudd med løpetid er innskudd der banken kan kreve en forutgående oppsigelsestid, eller at innskuddet må stå en viss tid før uttak. Innskudd som ikke har disse karakteristikaene klassifiseres som innskudd uten løpetid.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Statistikk Finansforetak, balanser. Månedlig
Sensitivitet Sensitiv