Variabeldefinisjon

Premieinntekter

  English
Navn Premieinntekter
Definisjon Premieinntekter er de premier forsikringsselskapet har mottatt fra sine forsikringstakere og/ eller fra andre selskaper som betaling for riskioen forsikringsselskapet har overtatt, fratrukket gjenforsikringspremier.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller