Variabeldefinisjon

Kapitalavkastningsfradrag

  English
Navn Kapitalavkastningsfradrag
Definisjon Personinntekten kan reduseres tilsvarende kapitalens avkastning. Fradraget beregnes som en andel av kapitalavkastningsgrunnlaget eller verdien av eiendelene.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller