Variabeldefinisjon

Ad-hoc-plasser

  English
Navn Ad-hoc-plasser
Definisjon De plassene institusjonen selger fritt til markedet (kjøperne kan være enten helseforetak på spot-basis, eller private aktører).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 03.02.90 - Andre helsetjenester
Sensitivitet Sensitiv