Variabeldefinisjon

Avtaleplasser

  English
Navn Avtaleplasser
Definisjon Avtaleplasser hos de ulike regionale helseforetakene omfatter alle plasser som det i rapporteringsåret var inngått avtale om at det respektive helseforetaket kunne disponere. Dette omfatter både kjøpsavtaler og driftsavtaler (kortvarige eller med lengre frister) med private institusjoner, og omfatter også plasser i institusjoner eid av helseforetakene.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 03.02.90 - Andre helsetjenester
Sensitivitet Sensitiv