Variabeldefinisjon

Digital signatur

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Digital signatur
Definisjon En digital signatur er elektronisk informasjon juridisk likeverdig med en skriftlig signatur vedlagt eller tilknyttet en kontrakt eller en annen beskjed.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Referanse Eurostat
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv