Variabeldefinisjon

Fullført pedagogisk utdanning

  English
Navn Fullført pedagogisk utdanning
Definisjon Variabel som angir om personen har fullført praktisk-pedagogisk utdanning(1) eller lærerutdanning(2)
Gyldig fra 1980-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04 - Utdanning
Sensitivitet Sensitiv