Variabeldefinisjon

Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad

 
Navn Salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad, provisjonskostnad
Definisjon Summen av salgs- og reklamekostnader, representasjonskostnad og provisjonskostnad
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv