Variabeldefinisjon

Lønnstakere

  English
Navn Lønnstakere
Definisjon Lønnstakere omfatter alle sysselsatte som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn, o.l. I SSBs statistikker brukes betegnelsen synonymt med betegnelsen ansatt. For de fleste vil det foreligge en ansettelseskontrakt, men det er unntak, f.eks. for styremedlemmer og ordførere.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Lønnstakeren/den ansatte kan være fast ansatt eller utføre tilfeldig arbeid. Innleid arbeidskraft fra et vikarbyrå vil være lønnstaker/ansatt i vikarbyrået, og ikke i foretaket personen er innleid til.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Sysselsatte
Lenket til Statistikkbanktabeller
08083: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og næring (SN2007). Årstall
08081: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter arbeidsstedsfylke og landbakgrunn. Årstall (F) (avslutta serie)
08080: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007), kjønn og alder. Årstall (avslutta serie)
08079: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007). 4. kvartal
08078: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007). Årstall (avslutta serie)
08077: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og kjønn. Årstall (avslutta serie)
08070: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter arbeidsstedsfylke og landbakgrunn. 4. kvartal (F)
08069: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn, kjønn og alder. 4. kvartal
08068: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og næring (SN2007). 4. kvartal
08067: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007) og organisasjonsform. 4. kvartal
08066: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter kjønn, arbeidsstedsfylke og næring (SN2007). 4. kvartal (F)
08065: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007), kjønn og alder. 4. kvartal
08011: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
08010: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07957: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07907: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007) Foretak
06475: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter arbeidsstedsfylke og landbakgrunn (F) (avslutta serie)
06135: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter kjønn, alder og næring (SN2002) (avslutta serie)
06134: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter kjønn, arbeidsstedsfylke og næring (SN2002) (F) (avslutta serie)
06132: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring (SN2002) og organisasjonsform (avslutta serie)
06111: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter kjønn, alder og landbakgrunn (avslutta serie)
06110: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og næring (SN2002) (avslutta serie)
04852: Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04784: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03921: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03918: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)