Variabeldefinisjon

ISF-inntekter fra egen helseregion

  English
Navn ISF-inntekter fra egen helseregion
Definisjon ISF (Innsatsstyrt finansiering av sykehus)-inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter fra egen helseregion. ISF-ordningen gjelder for somatisk pasientbehandling og omfatter pasienter som behandles ved innleggelse, dagkirurgi og enkelte dagbehandlinger. ISF bygger på DRG-systemet (Diagnoserelaterte grupper).
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 03.02 - Helsetjenester
Referanse St.prp. nr. 1 (2007-2008).
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv