Variabeldefinisjon

Helseforetakenes kostnader knyttet til diverse andre kjøp

  English
Navn Helseforetakenes kostnader knyttet til diverse andre kjøp
Definisjon Helseforetakenes kostnader knyttet til kjøp av andre helsetjenester. For eksempel innleide helseteam og personell.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 03.02 - Helsetjenester
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv