Variabeldefinisjon

WLAN (trådløst lokalt nettverk)

  Norwegian (nynorsk) English
Navn WLAN (trådløst lokalt nettverk)
Definisjon Trådløst LAN (Wireless LAN, WLAN) er en samlebetegnelse på lokale datanett som benytter radiobølger til kommunikasjon.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Referanse www.wikipedia.org
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv