Variabeldefinisjon

LAN (lokalt nettverk)

  Norwegian (nynorsk) English
Navn LAN (lokalt nettverk)
Definisjon Et lokalt nettverk (local area network) er et datanettverk som er geografisk begrenset, for eksempel innen en bolig, et kontor eller en liten gruppe bygninger. Den geografiske begrensningen består ofte i at nettverket er begrenset til ett firma eller ett hus.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Referanse www.wikipedia.org
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv