Variabeldefinisjon

DSL

  Norwegian (nynorsk) English
Navn DSL
Definisjon DSL står for Digital Subscriber Line, og er en samling ulike teknologier som øker kapasiteten i kobberbaserte telefonnett til høyere båndbredder.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Referanse www.wikipedia.org
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller