Variabeldefinisjon

ISDN

  Norwegian (nynorsk) English
Navn ISDN
Definisjon ISDN er kortform for Integrated Services Digital Network (tjenesteintegrert digitalt nett). Det finnes flere varianter, men den vanlige kalles ISDN-grunntilknytning (Basic Access), eller 2B+D og består av to B-kanaler hver med 64 kbit/s for brukerdata og én D-kanal med 16 kbit/s for signalering, brukermeldinger og datakommunikasjon.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Referanse www.wikipedia.org
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller