Variabeldefinisjon

Analogt modem

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Analogt modem
Definisjon Innretning som omdanner utgående digitale signaler fra en datamaskin eller annet digitalt apparat til analoge signaler for en konvensjonell telefonlinje eller omdanner inngående analoge signaler til digitale signaler for det digitale apparatet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller