Variabeldefinisjon

Ekstranett

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Ekstranett
Definisjon Hjemmesider som bare er gjort tilgjengelig for en avgrenset gruppe utenfor foretaket.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv