Variabeldefinisjon

Elektronisk handel

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Elektronisk handel
Definisjon Elektronisk handel inkluderer bestillinger via elektroniske nettverk, både Internett og andre forbindelser mellom datamaskiner i forskjellige foretak. Betaling og leveranse må ikke nødvendigvis ordnes via elektroniske nettverk. Elektronisk handel kan gjøres via hjemmesider eller automatisert datautveksling mellom foretak, men manuelt inntastede meldinger via vanlig e-post inkluderes ikke.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv