Variabeldefinisjon

Reise- og diettkostnad, bilgodtgjørelse

 
Navn Reise- og diettkostnad, bilgodtgjørelse
Definisjon Summen av reise- og diettkostnad og bilgodtgjørelse. Kan være oppgavepliktig og ikke oppgavepliktig
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv