Variabeldefinisjon

Automatisert datautveksling

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Automatisert datautveksling
Definisjon Automatisert datautveksling mellom foretaket og andre IKT-system betyr utveksling av av meldinger (for eksempel bestillinger, fakturaer, betalingstransaksjoner eller beskrivelser av varer) via Internett eller andre nettverk i et avtalt format som tillater automatisk behandling (for eksempel XML, EDIFACT, osv.) uten at den enkelte melding blir tastet inn manuelt.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv