Variabeldefinisjon

Innvandringsgrunn

  English
Navn Innvandringsgrunn
Definisjon Den grunnen til innvandring som gjelder for førstegangsinnvandrere med ikke nordisk statsborgerskap.
Gyldig fra 2006-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Tallene gjelder førstegangsinnvandringer tilbake til 1990
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde Utlendingsdirektoratet (UDI)
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv