Variabeldefinisjon

Heltidsansatt

  English
Navn Heltidsansatt
Definisjon Ansatte med en avtalt arbeidstid på 33 timer eller mer per uke regnes normalt sett som heltidsansatte. For ansatte i stat, skoleverk og kommune vil ansatte med en stillingsandel på 100 prosent være definert som heltidsansatte.
Gyldig fra 1997-09-01
Gyldig til 2014-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Kodeliste Heltid og deltid
Lenket til Statistikkbanktabeller
08684: Ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn, næring (SN2007) og arbeidstid (avslutta serie)
08568: Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
08146: Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
08059: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, sektor, kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
08057: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie)
08056: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, næringshovedområde (SN2007) og kjønn (avslutta serie)
08055: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, aldersgruppe og kjønn (avslutta serie)
07932: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i fiskeoppdrett, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07833: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kultur, underholdning og fritid, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07823: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i personlige tjenester, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07774: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07771: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i helseforetak, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07728: Ansatte i hotell og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie)
07719: Ansatte i privat undervisning. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter per 1. oktober, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07716: Ansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07654: Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie)
07651: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i industri, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07597: Ansatte i informasjon og kommunikasjon. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07476: Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07463: Ansatte i omsetning og drift av fast eiendom. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07454: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Heltidsekvivalenter, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07333: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i varehandel. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07158: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i fiskeoppdrett, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07157: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i skoleverket, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07156: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i sosiale og personlige tjenester, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07139: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kraftforsyning, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07136: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i helseforetak, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07135: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i private helse- og sosialtjenester, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07132: Ansatte i hotell og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie)
07127: Ansatte i privat undervisning. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07118: Ansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn (avslutta serie)
07102: Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie)
07101: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i industri, heltidsekvivalenter etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07070: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i varehandel. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn per 1. september (avslutta serie)
07069: Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07060: Tilsette i finanstenester. Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent per 1. september (avslutta serie)
06483: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, kjønn og sektor (avslutta serie)
05624: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i privat sektor, heltidsekvivalenter, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05577: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
05351: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i staten. Foreløpige tall (avslutta serie)
05220: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie)
05218: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, aldersgruppe og kjønn (avslutta serie)
03837: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, næringshovedområde og kjønn (avslutta serie)