Variabeldefinisjon

Omsetning fra primærnæringsvirksomhet

 
Navn Omsetning fra primærnæringsvirksomhet
Definisjon Omfatter omsetning fra salg av varer og tjenester innenfor jord- og skogbruk, jakt, viltstell, fiske, fangst og fiskeoppdrett. Foretaket skal selv ha utført primærnæringsaktiviteten.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Omsetning - strukturstatistikk