Variabeldefinisjon

Omsetning frå varehandel og agentur

  Norwegian (bokmål)
Namn Omsetning frå varehandel og agentur
Definisjon Omfattar omsetning frå eigen detalj- og engrosomsetning, samt godtgjering for formidling av salg for andre føretak ved å ta opp ordrar eller slutte salg i desse føretaka sine navn (agenturhandel). Omfattar og omsetning frå salg i eige namn og for eiga rekning, frå fast utsalgsstad eller frå torgplass mv.
Gyldig frå 2000-01-01
Gyldig til
Eigar 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Byggje- og anleggsverksemd, strukturstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar