Variabeldefinisjon

Omsetning fra varehandel og agentur

  Norwegian (nynorsk)
Navn Omsetning fra varehandel og agentur
Definisjon Omfatter omsetning fra egen detalj- og engrosomsetning, samt godtgjørelse for formidling av salg for andre foretak ved å oppta ordrer eller slutte salg i disse foretakenes navn (agenturhandel). Omfatter også omsetning fra salg i eget navn og for egen regning, fra fast utsalgssted eller fra torgplass mv.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Omsetning - strukturstatistikk
Lenket til Statistikkbanktabeller