Variabeldefinisjon

Omsetning frå tenesteverksemd

  Norwegian (bokmål)
Namn Omsetning frå tenesteverksemd
Definisjon Omfattar omsetning frå all verksemd som ikkje er byggje- og anleggsverksemd, industriproduksjon, varehandel, agentur eller primærnæringsverksemd. Her inngår mellom annet leigeinntekt frå fast eigedom.
Gyldig frå 2000-01-01
Gyldig til
Eigar 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Byggje- og anleggsverksemd, strukturstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar
08888: Næring 71.1 Arkitektsvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Omsetning, etter tjenestegruppe og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08887: Næring 71.2. Teknisk prøving og analyse. Omsetning, etter tjenestetype
08886: Næring 73.2. Markeds- og opinionsundersøkelser. Omsetning, etter tjenestetype
08210: Arbeidskrafttjenester. Omsetning, etter næring (SN2007) og tjenestetype. Foretak
08209: Annonse- og reklamevirksomhet. Omsetning, etter næring (SN2007) og tjenestetype. Foretak
08208: Administrativ rådgivning. Omsetning, etter næring (SN2007) og tjenestetype. Foretak
08207: Regnskap, revisjon og skatterådgivning. Omsetning, etter næring (SN2007) og tjenestetype. Foretak
08206: Næring 69.1. Juridisk tjenesteyting. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak
08014: Fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
06750: Annonse- og reklamevirksomhet. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak (avslutta serie)
06749: Arkitektsvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Omsetning, etter tjenestegruppe og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
06748: Teknisk prøving og analyse. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak (avslutta serie)
06738: Regnskap, revisjon og skatterådgivning. Bedriftsrådgivning. Omsetning, etter tjenestetype og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
06548: Formidling og utleie av arbeidskraft. Omsetning, etter tjenestetype og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
06546: Markeds- og opinionsundersøkelser. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak (avslutta serie)
06536: Juridisk tjenesteyting. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak (avslutta serie)
03925: Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)