Variabeldefinisjon

Omsetning fra annen industriell virksomhet

  Norwegian (nynorsk)
Navn Omsetning fra annen industriell virksomhet
Definisjon Omfatter omsetning fra egenproduserte varer og tjenester innenfor bergverksdrift og utvinning, industriproduksjon og kraft- og vannforsyning.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Omsetning - strukturstatistikk
Lenket til Statistikkbanktabeller