Variabeldefinisjon

Personer med flyktningebakgrunn

  English
Navn Personer med flyktningebakgrunn
Definisjon Personer som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner og familieinnvandrede til disse. Også de som opprinnelig kom av andre grunner, men senere har fått en flyktningtillatelse, er telt med. Med fluktgrunner menes at vedkommende har fått beskyttelse i Norge, uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Gènevekonvensjonen.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Statistikk Flyktninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller