Variabeldefinisjon

Middelfolkemengde

  English
Navn Middelfolkemengde
Definisjon Gjennomsnitt av folkemengden ved begynnelsen og utgangen av året
Gyldig fra 1986-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Statistikk Folkemengde etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgerskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller