Variabeldefinisjon

Kostnad transportmidler

 
Navn Kostnad transportmidler
Definisjon Summen av drivstoff transportmidler, vedlikehold transportmidler, forsikring og avgifter på transportmidler, bilkostnader, bruk privat bil i næring - med fratrekk av privat bruk av yrkesbil.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv