Variabeldefinisjon

Brutto investeringar

  English
Namn Brutto investeringar
Definisjon Summen av investeringar i anleggsmiddel, renteutgifter, omkostningar og avdrag på lån, utlån, kjøp av aksjar og liknande og eventuelle avsetnader.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarar Denne variabelen kalles også Investeringsutgifter.
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar