Variabeldefinisjon

Netto avsetnad/bruk av fond,reserver

  English
Namn Netto avsetnad/bruk av fond,reserver
Definisjon Summen av bruk av udisponert fra tidlegare år (overskot), bruk av fond eller likviditetsreserve minus summen av beløp sett av til dekning fra tidlegare år (underskot), sett av til fond eller styrking av likviditetsreserve og overført til investeringsrekneskapen.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar