Variabeldefinisjon

Brutto driftsresultat

  English
Namn Brutto driftsresultat
Definisjon Sum inntekter minus sum utgifter.
Gyldig frå 1997-01-01
Gyldig til
Eigar 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk eining Verksemd
Ekstern kjelde Kultur- og kirkedepartementet
Statistikkemne 12.01.20 - Kommunale finanser
Statistikk Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Sum inntekter
Sum utgifter
Lenka til Statistikkbanktabellar