Variabeldefinisjon

Markedsverdi

  English
Navn Markedsverdi
Definisjon Den faktiske verdi/pris et finsansobjekt handles til og som det er oppnådd enighet om mellom partene.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller