Variabeldefinisjon

Omsetning fra anleggsvirksomhet

  Norwegian (nynorsk)
Navn Omsetning fra anleggsvirksomhet
Definisjon Omfatter omsetning fra flytting av masse (rydding av byggeplasser, utgraving av tomter, sprenging, drenering av landbruks- og skogbruksareal m.m.), samt oppføring, ombygging, reparasjon og riving av anlegg. Omsetning fra utleie av maskiner med personell i anleggsvirksomhet inngår også.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Omsetning - strukturstatistikk
Lenket til Statistikkbanktabeller