Variabeldefinisjon

Omsetning frå byggjeverksemd

  Norwegian (bokmål)
Namn Omsetning frå byggjeverksemd
Definisjon Omfattar omsetning frå oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehald, grunnarbeid og riving av bygningar. Omsetning frå utleige av maskiner med personell i byggjeverksemd er og inkludert.
Gyldig frå 2000-01-01
Gyldig til
Eigar 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Byggje- og anleggsverksemd, strukturstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar