Variabeldefinisjon

Omsetning fra byggevirksomhet

  Norwegian (nynorsk)
Navn Omsetning fra byggevirksomhet
Definisjon Omfatter omsetning fra oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold, grunnarbeid og riving av bygninger. Omsetning fra utleie av maskiner med personell i byggevirksomhet inngår også.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.09 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Statistikk Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Omsetning - strukturstatistikk
Lenket til Statistikkbanktabeller