Variabeldefinisjon

Leilighetsnummer

 
Navn Leilighetsnummer
Definisjon Variabelen sier noe om nummereringa av leilighetene innen en etasje fra venstre mot høyre
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Feltene Etasjetype+Etasjenr+Leilighetsnr utgjør boligens bolignr
 
Statistisk enhet Adresse
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv