Variabeldefinisjon

FoU-tillatelse, fiskeoppdrett

  Norwegian (nynorsk) English
Navn FoU-tillatelse, fiskeoppdrett
Definisjon En tillatelse for oppdrett av matfisk av laks og ørret til forsøks-, forsknings- og undervisningsformål.
Gyldig fra 1971-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer I statistikken blir informasjon fra FoU-tillatelser for laks og ørret presentert sammen med informasjon fra matfisktillatelsene for laks og ørret under benevnelsen matfisk.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Akvakultur
Sensitivitet Sensitiv