Variabeldefinisjon

Tillatelser i drift

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Tillatelser i drift
Definisjon En tillatelse (konsesjon) er i drift hvis det har vært fisk, rogn eller yngel på tillatelsen i hele eller deler av perioden i referanseåret.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Både begrepene konsesjon og tillatelse blir brukt, men myndighetene går inn for å bruke tillatelse.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Akvakultur
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller