Variabeldefinisjon

Beholdning av levende matfisk

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Beholdning av levende matfisk
Definisjon Antall levende matfisk i merdene.
Gyldig fra 1986-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Gjelder bare for matfisk og ikke andre typer produksjon og tillatelser. Beholdningen blir gitt 1. januar og 31. desember etter fiskeart.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Akvakultur
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Matfisk