Variabeldefinisjon

Investeringer i akvakulturanlegg

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Investeringer i akvakulturanlegg
Definisjon Verdien av nyanskaffelser av varige driftsmidler som driftsbygninger, sjøanlegg, maskiner, transportmidler og annet minus verdien av varige driftsmidler som er solgt.
Gyldig fra 1988-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Akvakultur
Sensitivitet Sensitiv