Variabeldefinisjon

Nettofordringsrate

  English
Navn Nettofordringsrate
Definisjon Finansielle nettofordringer i prosent av disponibel inntekt.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.02 - Finansielle sektorbalanser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Disponibel inntekt
Nettofordring
Lenket til Statistikkbanktabeller