Variabeldefinisjon

Stamfisk

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Stamfisk
Definisjon Fisk som blir brukt til produksjon av rogn og melke for kunstig befruktning.
Gyldig fra 1971-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer I statistikken blir informasjon fra stamfisktillatelser for laks og ørret presentert sammen med informasjon fra matfisktillatelsene for laks og ørret, under benevnelsen matfisk.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Akvakultur
Sensitivitet Sensitiv