Variabeldefinisjon

Settefiskproduksjon

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Settefiskproduksjon
Definisjon Produksjon av rogn, yngel eller smolt med sikte på overføring til andre lokaliteter.
Gyldig fra 1971-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Akvakultur
Sensitivitet Sensitiv