Variabeldefinisjon

Matfisk

  Norwegian (bokmål) English
Namn Matfisk
Definisjon Fisk produsert med sikte på slakting til konsum og som ikkje kjem inn under definisjonane av setjefiskproduksjon og stamfisk.
Gyldig frå 1971-01-01
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarar I statistikken blir informasjon frå stamfisk- og FoU-tillatingane for laks og aure presentert saman med informasjon frå matfisktillatingane for laks og aure, under nemninga matfisk.
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Akvakultur
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar